Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Pandolfo Malatesta


Πανδούλφος Μαλατέστα 

Ο Πανδούλφος Μαλατέστα ήταν Ιταλός αρχιεπίσκοπος της Πάτρας. Ήταν ο τελευταίος βαρώνος της Πάτρας.

Γεννήθηκε στο Πεζάρο και καταγόταν από την οικογένεια Μαλατέστα οι οποίοι κυβερνούσαν ενα από τα πολλά κρατίδια που ήταν μοιρασμένη τότε η Ιταλία. Χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος Πάτρας το 1424-1430. Πριν διορισθεί από τον Πάπα στην Πάτρα ήταν στην επισκοπή της Μπρέσια 1416-1418 κι έπειτα Επίσκοπος Κουτάνς την περίοδο 1418-1424.

Εκδιώχτηκε από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο όταν κατέλαβε την Πάτρα το 1430. Κατέφυγε στην Ναύπακτο και μετά στην Ιταλία όπου πέθανε στο Πεζάρο στις 17 Απριλίου 1441.

De Siris