Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Μητροφάνης Α’

Μητροφάνης Α’

Ο Μητροφάνης Α΄ ήταν επίσκοπος Βυζαντίου από το 306 έως το 314, δηλαδή την εποχή που ο Κωνσταντίνος Α΄ αποφάσισε να μεταφέρει εκεί την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας.

Καταγόταν από αριστοκρατική γενιά. Ήταν γιος του Δομετίου και αδελφός του Πρόβου, επίσης επισκόπων Βυζαντίου. Ο πατέρας του δε, ήταν αδερφός του Αυτοκράτορα Πρόβου. Ο Μητροφάνης διαδέχτηκε τον αδερφό του στην επισκοπή του Βυζαντίου, μόλις εκείνος πέθανε, το 306.

Λέγεται ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος που τον γνώρισε, εκτίμησε ιδιαίτερα την αρετή, το χαρακτήρα και την αγιοσύνη του και θεωρείται ότι ήταν ένας από τους παράγοντες που συνετέλεσαν στην επιλογή του Βυζαντίου ως νέας πρωτεύουσας.

Ο ιστορικός Ευσέβιος αναφέρει ότι ήταν επίσκοπος κατά την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, η οποία όμως συνεκλήθη το 325, ενώ ο Μητροφάνης φέρεται να πέθανε περί το 314. Έτσι, νεότεροι ιστορικοί χρονολογούν την αρχιερατεία του μεταξύ των ετών 306-314. Η μνήμη του τιμάται στις 4 Ιουνίου.


De Siris