Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Ιωάννης Γ. Θεοτόκης

Ιωάννης Γ. Θεοτόκης

Ο Ιωάννης (Τζον) Γ. Θεοτόκης γεννήθηκε το 1880 και πέθανε στις 6 Ιουνίου 1961, ήταν Έλληνας πολιτικός, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός της χώρας στις αρχές του 1950.

Βιογραφία

Ήταν γιος του παλαίμαχου κερκυραίου πολιτικού και πρωθυπουργού της χώρας Γεωργίου Θεοτόκη. Ήταν επίσης αδελφός του πολιτικού Νικολάου Θεοτόκη, ο οποίος εκτελέσθηκε το 1922 για τον ρόλο του στην Μικρασιατική Καταστροφή, και αδελφός της Ζαΐρας Θεοτόκη, μητέρας του Γεωργίου Ράλλη.

Ο Ι. Θεοτόκης ήταν αυλικός της Βασίλισσας Σοφίας. Εκλέχθηκε επτά φορές βουλευτής και διετέλεσε τρεις φορές υπουργός Γεωργίας. Το 1935, ανέλαβε αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση Κονδύλη, η οποία επανέφερε τον βασιλιά από την εξορία. Το 1936, ο Μεταξάς τον απομάκρυνε από την θέση του και τον έθεσε σε περιορισμό κατ' οίκον στην Κέρκυρα.

Κατά τη δίκη των δοσιλόγων κατέθεσε για τους κατηγορούμενους "Είχον την εντύπωσιν ότι αι Κυβερνήσεις κατοχής εγένοντο δια της Γερμανικής επιβολής και ότι δεν έπρεπε να συμμετάσχουν εις αυτάς πολιτικοι, εκ των υστέρων όμως διεπίστωσα ότι αυταί γενόμεναι εξυπηρέτησαν την Χώραν και όχι τον κατακτητήν. Εις τας Ιονίους Νήσους τα δικαστήρια, μεταξύ άλλων υπέστησαν τρομεράν μείωσιν εκ μέρους του κατακτητού, συνελήφθη ο εισαγγελελευς εφετών Κομνηνός, όστις μετεφέρθη αιχμάλωτος εις Ιταλίαν και ο αντιεισαγγελευς Καταπόδης εξωρίσθη εις Ήπειρον, ενώ δεν συνέβη τούτο εις την λοιπήν Ελλάδα, όπου υπήρχε κυβέρνησις. Η Ιταλική διοίκησις εις τας Ιονίους Νήσους υπήρξεν αισχρά. Έδιδον 134 δράμια λάδι δι έκαστον μηνιαίως και 4 ουγγιές καλαμποκάλευρον. Η διάλυσις των ταγμάτων ασφαλείας έφερε τον Δεκέμβριο του 1944" Επίσης προσέθεσεν συγκρίνων τον τρόπον της διαβιώσεως των εις τας Ιονίους Νήσους Ελλήνων υπο την άμεσον Ιταλικήν Διοίκησιν και των εις την Ηπειρωτικήν Ελλάδα Ελλήνων υπο την Ελληνικην Κυβέρνησιν, ότι υπο τας παντοειδεις ανυποφόρους καταπιέσεις της Ιταλικής Διοικήσεως εις τας Ιονίους Νήσους, ο κόσμος επεζητει να διαφευγη εκίθεν προς την "Ελευθερη Ελλάδα" και ως τοιάυτην ο κόσμος εχαρακτήριζε την λοιπήν Ελλάδα εις ην επεξετείνετο η αρμοδιότης της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Το 1946 έγινε υπουργός Εσωτερικών στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Τσαλδάρη, διετέλεσε πρόεδρος της Βουλής, ενώ το 1950 διετέλεσε υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Ο Ιωάννης Θεοτόκης απεβίωσε στην Κέρκυρα στις 6 Ιουνίου 1961.

Ο γιος του, Σπύρος Θεοτόκης, ήταν επίσης επιφανής πολιτικός της Ελλάδας.


De Siris