Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013

Κωνσταντίνος Β΄

Κωνσταντίνος Β΄

Ο Κωνσταντίνος Β΄ διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως κατά τα έτη 754 ως 766.

Πριν την εκλογή του στον Πατριαρχικό Θρόνο διετέλεσε επίσκοπος Συλαίου της Παμφυλίας. Εξελέγη Πατριάρχης από την εικονομαχική Σύνοδο της Ιέρειας, το 754, κατόπιν πρότασης του εικονομάχου Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Κοπρώνυμου.

Φαίνεται ότι είχε σχέσεις με τους εικονολάτρες, γι' αυτό ο Αυτοκράτορας τον εξόρισε το 766 στην Πρίγκηπο. Μετά από δύο χρόνια καθαιρέθηκε, αναθεματίστηκε, διαπομπεύθηκε στον Ιππόδρομο και τελικά με εντολή του Αυτοκράτορα αποκεφαλίστηκε στις 7Οκτωβρίου του 768.


De Siris