Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

Εφημερίς των Αθηνών


Εφημερίς των Αθηνών

Με τον τίτλο "Εφημερίς των Αθηνών" φέρεται ιστορικά η πρώτη εφημερίδα που εκδόθηκε στην Αθήνα και η οποία γράφεται στη δημοτική και δημοσιεύει σειρά κειμένων για την πνευματική δραστηριότητα της εποχής.

Η "Εφημερίς των Αθηνών" άρχισε να εκδίδεται στις 20 Αυγούστου του 1824 και συνέχισε μέχρι τις 15 Απριλίου του 1826. Υπόψη ότι η Αθήνα τότε δεν ήταν ακόμα πρωτεύουσα. Την διεύθυνση της εφημερίδας αυτής είχε ο Γεώργιος Ψύλλας. Το τυπογραφείο το είχε παραχωρήσει στη δημογεροντία της Αθήνας ο συνταγματάρχης Λέστερ Στάνχοουπ (Leicester Stanhope), ο οποίος είχε φέρει μαζί του δύο τυπογραφεία και δύο λιθογραφεία, απεσταλμένος από τη Φιλελληνική Εταιρεία του Λονδίνου. Το 1826 τα στρατεύματα του Κιουταχή έκαψαν το τυπογραφείο και σταμάτησε η έκδοση της εφημερίδας.

Σημειώνεται ότι η έκδοσή της ξεκίνησε στη Σαλαμίνα. Από το 3ο όμως φύλλο συνέχισε στην Αθήνα. Κυκλοφόρησαν συνολικά 37 φύλλα.

De Siris