Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Γιώργος Βασιλείου


Γιώργος Βασιλείου

Ο Γιώργος Βασιλείου γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1931 στην Αμμόχωστο, είναι πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατήλθε ως ανεξάρτητος υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 1988 και στις 21 Φεβρουαρίου 1988 εξελέγη Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την υποστήριξη του ΑΚΕΛ. Αμέσως μετά την εκλογή του προώθησε την επαναλειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου, στο οποίο συμμετέχουν οι αρχηγοί όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, και άρχισε μια μεγάλη διαφωτιστική δραστηριότητα στο εξωτερικό για προώθηση της αναγκαιότητας λύσης του Κυπριακού προς όφελος όλων των Κυπρίων, καθώς και την προώθηση ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το 1998 ανέλαβε ως επικεφαλής της Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπεύθυνος για το όλο έργο της εναρμόνισης και υιοθέτησης και εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου, προσπάθεια που εστέφθη με απόλυτη επιτυχία. Για το σπουδαίο αυτό έργο, καθοριστικό για την πορεία της ιστορίας του νησιού, τον Οκτώβριο του 2002 του απενεμήθη ο Μεγαλόσταυρος του Τάγματος Αξίας της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι η ανώτατη διάκριση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Άλλα επιτεύγματά του:

Η ίδρυση και λειτουργία το 1992 του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και εκμοντερνισμό της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Η υιοθέτηση μιας καινοτόμου φορολογικής μεταρρύθμισης η οποία έβαλε της βάσεις για μια υγιή ανάπτυξη των δημόσιων οικονομικών και της οικονομίας γενικά.

Η εισαγωγή μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και για την ορθολογιστική ανάπτυξη του τουρισμού.

Η Μεταρρύθμιση των Διπλωματικών Υπηρεσιών

Η ίδρυση της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Ιδρυτής του Κινήματος Ελευθέρων Δημοκρατών και αργότερα των Ενωμένων Δημοκρατών (συνένωση με ΑΔΗΣΟΚ).

Σήμερα είναι Επίτιμος Πρόεδρος των Ενωμένων Δημοκρατών. Είναι Διδάκτωρ Οικονομικών και επίτιμος διδάκτορας ξένων Πανεπιστημίων. Είναι νυμφευμένος με την Ανδρούλλα Βασιλείου, το γένος Ευέλθοντα Γεωργιάδη.

De Siris