Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Ανδρόνικος Δ' Παλαιολόγος


Ανδρόνικος Δ' Παλαιολόγος

Ο Ανδρόνικος Δ’ Παλαιολόγος ήταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου για τρία χρόνια, αφού είχε πάρει την εξουσία πραξικοπηματικά από τον πατέρα του Ιωάννη Ε’ Παλαιολόγο. Γεννήθηκε στις 2 Απριλίου 1348 και πέθανε στις 28 Ιουνίου 1385.

Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ανδρόνικος Δ' Παλαιολόγος κάθισε στο θρόνο από το 1376, μετά από επιτυχημένο πραξικόπημα, μέχρι το 1379, παρεμβάλλοντας τη βασιλεία του σε αυτή του πατέρα του, Ιωάννη Ε' Παλαιολόγου. Ο Ανδρόνικος είχε επιχειρήσει και παλαιότερα να εκμεταλλευτεί την απουσία του πατέρα του σε διπλωματική περιοδεία στο εξωτερικό μέχρι το 1369, για να κάνει πραξικόπημα.

Η τελική του προσπάθεια το 1373 απέτυχε, πέτυχε όμως το 1376.

Ο Ανδρόνικος συνέλαβε και φυλάκισε τον Ιωάννη και τον αδελφό του Μανουήλ. Το 1379 τους απελευθέρωσαν οι Τούρκοι και οι Βενετοί, σταθερά εχθροί του Ανδρόνικου, λόγω της φιλικής προς τους Γενουάτες πολιτικής του. Στον Ανδρόνικο δόθηκε τελικά μια περιοχή στη Σηλυμβρία, καθώς και δικαίωμα διαδοχής στο βυζαντινό θρόνο από το γιο του Ιωάννη.

De Siris