Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Ο.Ε.Δ.Β.

Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων 

Ο Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ) (1937-2012) ήταν εταιρεία του δημόσιου τομέα υπεύθυνη για την έκδοση όλων των διδακτικών βιβλίων δημοτικού, γυμνασίου και διαφόρων σχολών. Είχε έδρα την Αθήνα και ήταν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Ιδρύθηκε το 1937 με το Α.Ν.952/37-ΦΕΚ 469 Α΄ με το όνομα Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων (ΟΕΣΒ).

Πήρε το όνομα ΟΕΔΒ στη δεκαετία του 1960 και εποπτευόταν από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σκοπό είχε την έκδοση και δωρεάν διάθεση διδακτικών βιβλίων δημοτικού και γυμνασίου στα δημόσια σχολεία της Ελλάδας, της Κύπρου και στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, καθώς και κάποια από τα συγγράμματα των ΑΕΙ μετά το 1985.

Καταργήθηκε το 2012 μετά από νομοσχέδιο που είχε ψηφιστεί τον Μάιο του 2011 (Νόμος 3966/2011), με σκοπό τον «ορθολογικό εκσυγχρονισμό των επιστημονικών οργάνων που υποστηρίζουν το υπουργείο Παιδείας στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής». Τον ρόλο του ΟΕΔΒ ανέλαβε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ - Διόφαντος), η Διεύθυνση Εκδόσεων του οποίου ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2011 σε συνέχεια του νόμου 3966/2011.

Σήμα των βιβλίων του ΟΕΔΒ ήταν η κουκουβάγια.

Μέχρι την Άνοιξη του 2012, ο ΟΕΔΒ διατηρούσε ψηφιακή βιβλιοθήκη με όλα τα βιβλία που είχε εκδώσει στο παρελθόν. Μετά τον Ιούνιο 2012, η ψηφιακή βιβλιοθήκη σταμάτησε να λειτουργεί.


De Siris