Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Πέτρος Α΄ Πατριάρχης Αλεξανδρείας

Πέτρος Α΄ Πατριάρχης Αλεξανδρείας

Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πέτρος Α΄, ο αποκαλούμενος και «μάρτυς» κυβέρνησε την Εκκλησία της Αλεξανδρείας κατά την περίοδο των διωγμών του Διοκλητιανού.

Ήταν μορφωμένος και ενάρετος. Εξελέγη επίσκοπος περί το 299. Το 306 συνεκάλεσε Σύνοδο στη Λυκόπολη της Αιγύπτου, η οποία καταδίκασε τον επίσκοπο Μελίτιο Λυκοπόλεως. Ο Μελίτιος, ο οποίος ήταν συνδεσμώτης του Πέτρου, ακολουθούσε απέναντι στους πεπτωκότες κατά τους διωγμούς αυστηρή στάση και με αντικανονικές πράξεις επιδίωκε να υποκαταστήσει τον Πέτρο, επειδή ήταν πιο επιεικής. Ο Πέτρος θα αρνηθεί το βάπτισμα των Μελιτιανών, θα γράψει από τη φυλακή επιστολή με την οποία καθόριζε τον επιεική τρόπο αποδοχής των πεπτωκότων και απέτρεπε το εθελοντικό (εισπηδητικό) μαρτύριο. Είκοσι χρόνια μετά η Α' Οικουμενική Σύνοδος υιοθέτησε τη βασική θέση του Πέτρου, μειώνοντας τα τέσσερα έτη τιμωρίας που πρότεινε για όσους χριστιανούς είχαν θυσιάσει στα είδωλα χωρίς ιδαίτερες πιέσεις. Καταγγέλθηκε όμως από το Μελέτιο στον Αυτοκράτορα Μαξιμιανό Γαλέριο. Καταδιώχθηκε και, πριν συλληφθεί από τον έπαρχο Αλεξανδρείας, κάλεσε τους αρχιερείς του Αχείλλα και Αλέξανδρο και τους ζήτησε να τον διαδεχθούν. Κατόπιν παραδόθηκε στους δημίους του, οι οποίοι τον αποκεφάλισαν, τον Νοέμβριο του 311.

Η Εκκλησία τον ανακήρυξε άγιο και τιμά τη μνήμη του στις 24 Νοεμβρίου.

Συγγραφικό έργο

Όλα τα έργα του είναι χαμένα. Ό,τι ξέρουμε γι΄αυτά είναι τίτλοι από αποσπάσματα και κοπτικές μεταφράσεις.
Περί θεότητος (ενν. του Χριστού).
Περί της σωτήρος ημών επιδημίας
Περί ψυχής
Περί αναστάσεως
Επιστολή περί μετανοίας


De Siris