Κυριακή, 29 Ιουλίου 2012

Δημοψήφισμα του 1973


Δημοψήφισμα του 1973

Το Δημοψήφισμα του 1973 υπήρξε το δεύτερο από τα δύο νόθα δημοψηφίσματα που διενέργησε η Χούντα των Συνταγματαρχών. Διεξήχθη την Κυριακή 29 Ιουλίου 1973 και σκοποί του ήταν:

Να εγκριθεί από το εκλογικό σώμα σχέδιο ψηφίσματος με τον τίτλο «Περί τροποποιήσεως του από 15ης Νοεμβρίου 1968 Συντάγματος»

Η εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου της Δημοκρατίας (Γεώργιος Παπαδόπουλος και Οδυσσέας Αγγελής αντίστοιχα) για θητεία 8 ετών.

Να εγκριθεί η πολιτειακή αλλαγή, δηλαδή να εγκριθεί η κατάργηση της μοναρχίας που είχε αποφασίσει και εκτελέσει δύο μήνες νωρίτερα ο δικτάτορας Παπαδόπουλος, όταν με Συντακτική Πράξη (1 Ιουνίου 1973) είχε εγκαθιδρύσει το πολίτευμα της Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, με προσωρινό πρόεδρο τον ίδιο.

Για τα τρία ερωτήματα μαζί, οι ψηφοφόροι κλήθηκαν να επιλέξουν με «Ναι» ή «Όχι». Τα αποτελέσματα:


Δημοψήφισμα 1973

Εγγεγραμμένοι : 5.840.981
Ψήφισαν: 4.992.032  (85,47%)
Άκυρα ψηφοδέλτια:   57.608  (1,15%)
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 4.934.424 (98,85%)

Ψήφοι                                Ποσοστό

Ναι:  3.870.124      (78,43%)
Όχι : 1.064.300      (21,57%)

Αποχή: (14,53%)

De Siris