Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Αλέξανδρος


Αλέξανδρος

Ο Αλέξανδρος ήταν Αυτοκράτορας του Βυζαντίου (912-913).

Βιογραφία

Γιος του Αυτοκράτορα Βασιλείου Α' (του Μακεδόνα) και της Ευδοκίας. Γεννήθηκε 23 Νοεμβρίου 872. Στις 11 Μαΐου 912 διαδέχθηκε στο θρόνο τον αδελφό του Λέοντα ΣΤ' (τον Σοφό). Πέθανε από αποπληξία μετά βασιλεία ενός μόλις έτους και 27 ημερών, στις 6 Ιουνίου 913. Το έργο του Αλέξανδρου δεν ήταν παρά μια σειρά εκδικητικών πράξεων και αναιρέσεων αποφάσεων του αδελφού του. Εδίωξε την γυναίκα του Λέοντα Ζωή και επανέφερε στον πατριαρχικό θρόνο τον Πατριάρχη Νικόλαο, που είχε επίσης αυθαίρετα καθαιρέσει ο Λέοντας, επειδή αντιδρούσε στον τέταρτο γάμο του. Ο χαρακτήρας του παρουσιάζεται από τα λίγα στοιχεία που υπάρχουν ως εκδικητικός, σκληρός και βίαιος.

De Siris